Upitnik o projektnoj nastavi

Šta vi mislite o projektnoj nastavi?

Pred vama je nekoliko pitanja koja se tiču vaših iskustava u primeni projektne nastave. Da li je projektna nastava zaživela i koje teškoće se javljaju?
Vaši odgovori omogućuju bolji uvid u praktičnu primenu projektne nastave, a rezultati će biti objavljeni na ovom sajtu u sklopu članka o teškoćama primene.
Za popunjavanje uptinika nije potrebno mnogo vremena. Jednostavno kliknite na kružić ispred broja koji vas predstavlja.
Hvala vam na učešću.

1. Radim u nastavi

 
 
 
 
 

2. Radno iskustvo u nastavi

 
 
 
 

3. Da li ste do sada radili projektnu nastavu?

 
 
 

4. Generalno, imate li pozitivan ili negativan stav prema projektnoj nastavi

 
 
 

5. Gde vidite najveće teškoće kada se radi o projektnoj nastavi (izaberite do tri najvažnije stavke)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Ukoliko imate neki komentar, dopišite…