Radionica – vršnjačko nasilje

Preduzimanje preventivnih i interventnih aktivnosti u suzbijanju vršnjačkog nasilja

Radionica je namenjena nastavnicima razredne i predmetne nastave  i stručnim saradnicima osnovnih škola

Voditelj radionice:  Mirsada Topalović, psiholog

Teme radionice

1.   Koraci u rešavanju konkretnih slučajeva vršnjačkog nasilja – analiza primera

  • Određivanje nivoa nasilja
  • Preduzimanje adekvatnih mera u skladu sa zakonskim procedurama
  • Načini saradnje sa potrebnim institucijama
  • Izrada plana zaštite
  • Iskustvo škole, teškoće, dileme

2.   Rešavanje zadatog primera vršnjačkog nasilja (primer iz škole) – vežba

  • Primena svih potrebnih koraka

3.   Vidljivost preventivnih aktivnosti u školi

Trajanje radionice:  3 sata

Kontakt:          Mirsada Topalović,

PDF verzija