Radionica – ishodi u nastavi

Planiranje i realizacija nastave orijentisane na ishode

Radionica je namenjena nastavnicima razredne i predmetne nastave  i stručnim saradnicima osnovnih škola

Voditelj radionice:  Mirsada Topalović, psiholog

Teme radionice

1.         Opšte odlike planiranja nastave na osnovu ishoda – kratak uvod u temu                              

  • Povezanost ishoda, standarda i kompetencija učenika•         
  • Važnost međupredmetnih kompetencija•           
  • Iskustva škole- teškoće, problemi, dileme

2.         Globalno i operativno planiranje na osnovu programa nastave orijentisane na ishode                       

  • Primeri globalnih  i operativnih planova- analiza
  • Planiranje međupredmetne povezanosti – vežba

3.         Planiranje pripreme za čas

  • Analiza primera
  • Povezanost pripreme i operativnih planova
  • Realizacija nastave na osnovu pripreme

4.         Završna diskusija, pitanja, dileme…

Trajanje radionice:  3 sata

Kontakt:          Mirsada Topalović,

PDF verzija