Podkast

#7 – Odnos prema uspehu

 Školski uspeh zavisi od nekoliko faktora: od sposobnosti deteta, njegovih radnih navika, porodičnih uslova, interesovanja, radoznolosti, kvaliteta nastave. Ako se svi ovi uslovi ispune, jasno je da će učenici postizati veoma dobar uspeh i biće zadovoljni sobom. Međutim, jedan broj učenika uvek postiže slab uspeh u školi i vremenom izgradi sliku neuspešnog učenika.

Takva slika o sebi povlači niz posledica, a koje su to posledice – može se saznati u ovoj epizodi.

Čućete i životnu priču oca deteta sa posebnim potrebama koja se tiče efekta uspeha na dečji razvoj. Priča se zove Sinišina utakmica, a možete je pročitati ovde.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *