Podkast virtuelni mentor

#4 – Četvrta epizoda: Sprečavanje stresa kod dece

Važno je deci dopustiti da slobodno iskažu svoja osećanja i šta o njima misle, i ne treba ih osuđivati ma kakva ta osećanja bila. Suština sprečavanja stresa je da nam kažu o pritiscima koje osećaju.

Lična aktivnost i osećaj samopoštovanja su dva veoma važna faktora u sprečavanju ili smanjivanju stresa kod dece. Roditelji, a kasnije i škola mogu deci pomoći da razviju zdravo i pozitivno samopoštovanje tako što će jačati  sledećih pet vitalnih područja: fizičku sigurnost, emotivnu sigurnost, identitet, pripadnost grupi i sposobnosti.

Ako ojačamo navedena vitalna područja deca će biti otpornija na stres i znaće sa njim da izađe na kraj, da ga redukuju. 

Zadatak odraslih, roditelja, nastavnika i stručnjaka je da  pomognu deci da razviju veštine kojima će ublažiti stres i neprijatna osećanja izazvana sukobima u samom detetu. O kojim strategijama je reč i kako ih primenjivati čućete  u ovoj epizodi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *