O virutelnom mentoru

Ko je Virutelni mentor?

Psiholog Mirsada Toplaović

Nije više tejna.

Virtuelni Mentot je psiholog.

Mirsada Topalović.