O VM – seminari

Назив скупа и организатор време и место Тема
Семинар: Teaching about the  Convention on the Rights of the Child: A training for trainers; Министарство просвете и  UNICEF   1994, Београд Дечја права
Republički seminar o primeni bukvara dečjih prava; Unicefa  i Prijatelji dece Srbije   1995, Златибор Дешја права
Supervizijski seminar za edukatore u oblasti dečjih prava: Monitorisanje i evaluacija primene Projekta bukvara dečjih prava; МП и  Prijatelji dece Srbije Семинар: Dečja prava u školi i nastavi:  Prijatelji dece Srbije   1997, Јагодина         1997, Матарушка бања Мониторисање примене дечјих права         Дечја права у настави
Семинар: Učionica dobre volje, Група Мост   1998, Зајечар Конфликти и решавање сукоба
Семинар: Metode i tehnike preventivno-psihološkog rada sa decom i adolescentima;  Група „Психокод“   1996, Зајечар Ненасилна комуникација
Семинар: Kako živeti zajedno; SDR švajcarska humanitarna organizacija za pomoć u katastrofama,     1996, Авала Избеглиштво и подршка расељеним лицима
Семинар: Aktivno učenje: Institut za psihologiju, Ministarstvo prosvete   1996, Сокобања Активна настава и учење
Семинар: Umeće odrastanja- trening za trenere; Agencija za pružanje psiholoških usluga Psihokod   2000, Зајечар Подршка адолесцентима у одрастању
Семинар: Pomoć pomagačima;  Prijatelji dece Srbije, Institut za mentalno zdravlje Beograd, Spasimo decu Redda Barnen   1996, Зајечар Волонтерски рад са расељеним лицима
Семинар: Razgovor o reformi obrazovnog sistema u Srbiji- тренинг за реализаторе разговора; Ministarstvo prosvete i sporta   2001, Златибор Реформа обарзовања  
Семинар: Basics of School Development-тренинг за тренере;  Ministarstvo prosvete i sporta   2002, Београд Школско развојно планирање
Семинар: Introductory Semunar in Project management- тренинг за тренере; Ministarstvo prosvete i sporta     2002, Београд Пројектно планирање и израда пројеката
Студијска посета швајцарским школама : Study Visit on School Development Project- švajcarska agencija KEK i Ministarstvo prosvete i sporta   Седмодневна едукација о развоју школа и развојном планирању
Сeminar: Оbrazovanjе za demokratiju i građansko društvo; Ministarstvo prosvete i sporta, Savet Evrope, UNESCO 2001, Београд Основе курикулума за предмет грађанско васпитање
Семинар: Seminar o strahovima i profesionalnom osnaživanju; Ministarstvo prosvete i sporta   Seminar o osnaživanju tima: Beograd, 2002; Organizator Ministarstvo prosvete i sporta RS; voditelj Ivan Kos; edukacija 20 sati 2002, Београд     2002, Београд Страхови и професија     Тимски рад
Seminar o akcionom istraživanju; Ministarstvo prosvete   2002, Београд Истарживања у В-О установама
Seminar o timskom radu ; Ministarstvo prosvete i sporta   2002, Београд Изградња тима и Тимски рад
Seminar: Uključivanje obrazovanja za demokratiju i građansko društvo u kuрикулум; MPS i Savet Evrope 2003, Београд Основе новог курикулума
Семинар: Абецеда демократије- Човече не љути се- Богатство различитости; Група 484 2000, Београд Толеранција и активизам средњошколаца
Семинар: Формирање мреже стручних тимова  за психолошке кризне интервенције; Министарство просвете и спорта, Министарство за социјална питања 2002, Београд Психолошка интервенција и помоћ у кризним ситуацијама
Тренинг о изграђивању мреже  и вођењу групе; МПС и КултурКонтакт Аустрија 2003, Београд Управљање групом
Семинар: Развој школе као процес; МПС, КултурКонтакт, СДЦ- 2002, Београд Планирање развоја школа
Тренинг за тренере: Јачање капацитета за децентрализацију образовања“; Грађанске иницијативе, Марманет-Израел 2003, Београд Децентарлизација образовања (школе)
Тренинг за тренере: Имплементација курикулума; МПС 2003, Београд Увођење новог курикулума у 1.разред
Трененинг за тренере: Израда школског програма; МПС 2003, Београд Израда школског програма
Тренинг за тренере: Анализа школског програма и евалуација у настави; МПС 2003, Београд Евалуација ш. Програма и оцењивање
Тренинг за тренере: Описно оцењивање у првом разреду основних школа; МПС 2004, Београд Описно оцењивање
Тренинг за тренере: Методичко-дидактичка припрема наставника верске наставе; МПС 2005, београд Методика реализације верске наставе
Семинар: Мониторинг и евалуација развојних планова школе: МПС и КултурКонтакт 2004, Београд Мониторинг и евалуација разв. планов
Тренинг за тренере: Обука наставника за реализацију наставе у 4.разреду средње школе; МПС и Грађанске иницијативе 2005, Београд Грађанско васпитање
Тренинг за тренере: Грађанско васпитање у 5,6 и  7. разреду; МП и Грађанске иницијативе 2006,2007. београд Грађанско васпитање
Тренинг за тренере: Обука за водитеље обука: Грађанске иницијативе 2007, Београд Успешно вођење семинара
Тренинг за тренере: Како успешно водити семинаре; МПС 2003, Београд Успешно вођење семинара
Семинар: Пројекат метода и проблемска настава подржана са информационо-комуникационом технологијом; Центар за развој и примену науке, тех.  информатике 2008, Нови Сад Истарживачка настава
Тренинг за тренере: Примена тестова знања у основној и средњој школи; ЗВРК 2007, Београд Тестови знања- израда и примена
Семинар: Рука у тесту; Институт „Винча“ 2008, Зајечар Истарживчка настава у природним наукама
Тренинг за тренере: Школа без насиља; Уницеф,МП 2007, Ниш Безбедно окружење и борба против насиља
Састанци и скупови у оквиру програма „Школа без насиља“; Уницеф 2007-2011 Електорнско насиље, кризна комуникација, породично насиље…
Семинар: Деца са посебним потребама у сколама и предшколском васпитању; група Мост 2010, Зајечар Инклузивно образовање
Тренинг за тренере: Инклузивно образовање и индивидуални образовни план; МП-ДИЛС 2010, Београд Инклузивно образовање
Тренинг за тренере: Мотивација и психолошки принципи учења: МП-Дилс 2011, Београд Мотивација и учење
Семинар: Пружање подршке школама у примени образовних стандарда за крај обавезног образовања 2010, Београд Образовни стандарди на крају основног школовања
  Конференција: Квалитетно образовање за све; МПС 2001, Београд Реформа школства у Србији
Конференција: Професионални развој запослених у образовању у Републици Србији; ЗУОВ 2008, Сремски Карловци Професионални разовој наставника
Конференција: Професионални развој запослених у образовању- Мотивисаност за стручно усавршавање; ЗУОВ 2009, Сремски Карловци Стручно усавршавање, менторство
Конференција: Зауставимо насиље заједно; МП и Уницеф 2010, Београд Стоп насиљу
Конференција: Предуниверзитетско образовање; МП 2010, Београд Реформа основног и средњег образовања
Конференција: Ученици-активни грађани-како до делотворнијег Грађанског васпитања; Грађанске иницијативе 2011, Београд Реформа наставе Грађанског васпитања
Семинар: Образовање за све; МП   2011, Ниш   Педагошки асистенти у насатви, инклузивно образовање