Mozgalice

Draga deco!

Pred vama su zadaci ili mozgalice koje zahtevaju razmišljanje, strpljenje i pažnju (koncentraciju) tokom njihovog rešavanja. Sve ovo je važno kod svakog učenja, kako bi ono bilo uspešno. Objasniću.

Učenje sa razmišljanjem – uvek je bolje od učenja napamet i zahteva da se misli o onome što je rečeno ili napisano.

Strpljenje pri učenju – ne odustajati ako ne uspeš odmah da razumeš ili rešiš neki zadatak, treba biti uporan.

Pažnja tokom učenja – ne misliti na nešto drugo već samo na ono što se trenutno uči.

Rešavanjem ovih zadataka vežbaćete ova tri važna uslova za učenje.

Zadaci su različiti i grupisani su u tri dela: kocke, brojevi i reči. Možete uraditi sve grupe zadataka ako želite, a možete izabrati samo jednu ili dve grupe, sve zavisi od vaših interesovanja.  Vreme za rad nije ograničeno.

Rezultate dobijate odmah po završenom upisivanju rešenja.

Srećno!


Kocke

Brojevi

Reči