Mozgalice – BROJEVI

Izmedju pet datih parova brojeva koji stoje ispod primera, pronadji onaj koji stoji u istom odnosu kao par u primeru.

Primer:

03 – 04

Ponudjeni odgovori:

20 – 20

31 – 13

05 – 08

44 – 55

01 – 02

Rešenje primera je par brojeva 01 – 02, jer stoji u istom odnosu kao par u zaglavlju. U listu za odgovore unesi broj ispred tačnog para brojeva.

U ovom testu ima ukupno petnaest pitanja.


Kreni!


Vrati se na prethodnu stranu