Rezultati ankete o primeni projektne nastave

Pre skoro mesec dana na ovoj stranici (www.virment.rs) je bio objavljen upitnik o teškoćama sa kojima se susreću nastavnici i vaspitači u primeni projektne nastave (pogledaj upitnik ovde – upitnik se može još uvek  popunjavati ).

Najpre da iskažem zahvalnost svima koji su popunili anketni upitnik  i tako omogućili da se stekne globalni uvid u odnos nastavnika prema projektnoj nastavi i teškoće u njenoj primeni.

:Vincent van Gogh - Still life with Bible
Vincent Van Ghog: Stil life..

Rezultati koji slede su obrađeni na uzorku od 100 učesnika i mogu poslužiti kao statistički podaci za  analizu. Činili su ga nastavnici iz osnovnih škola -70%, oko 15% nastavnika iz srednjih škola i 15% vaspitača, stručnih saradnika, direktora.  

Radno iskustvo: najveći procenat anketiranih, 56 % je u kategoriji 5 do 20 godina radnog iskustva u prosveti, 24% sa preko 20 godina radnog iskustva i 20% sa iskustvom do 5 godina.

Iskustvo u primeni projektne nastave. Skoro polovina nastavnika/vaspitača, 44% njih, navodi da su primenjivali projektnu nastavu i ranije, 36% da je primenjuju od ove godine, a 20% navodi da ne primenjuje ovaj vid nastave. Ovaj podatak je ohrabrujući, jer četiri petine onih koji su popunili anketu primenjuje u svom radu projektne aktivnosti, mada podatak moramo uzeti sa rezervom, pošto postoji mogućnost da veliki broj onih koji ne primenjuju projektnu nastavu nisu pristupili ovom upitniku. Ovo je svakako izazov budućih ispitivanja.

Stav nastavnika prema projektnoj nastavi je različit: Najveći broj njih, 64% ima pozitivan stav, 18% negativan, dok 17% nema još formirano mišljenje o ovoj temi.

Sve ponuđene stavke u upitniku o teškoćama primene projektne nastave su bile birane od strane anketiranih, što znači da svaka od njih nekome predstavlja problem. Ipak tri teškoće su najdominanjnije i predstavljaju problem većem broju prosvetnih radnika u ovom uzorku:

  • nedostatak potrebne opreme, materijala… – 57% zaokruženih odgovora
  • učenici su nesamostalni, moram mnogo da im pomažem- 43% odgovora
  • vremenska realizacija aktivnosti, potrebni dodatni časovi – 31% odgovora

Ostale teškoće su zastupljene sa manjim procentima odgovora ispitanika:

  • uključivanje slabijih/nezainteresovanih učenika – 25% odgovora
  • ne poznajem dovoljno metode projektne nastave – 15% odgovora
  • koordinacija projekta u više predmeta, međupredmetno povezivanje – 15% odgovora
  • definisanje smislenih aktivnosti – 15% odgovora
  • određivanje ciljeva projekta – 9% odgovora
  • podela zaduženja učenicima – 8% odgovora

Ono što je zabrinjavajuće u ovim rezultatima je teškoća koja se odnosi na opremljenost malo više od polovine škola potrebnim materijalima i opremom za efikasan rad na projektima u nastavi, pa nastavnici moraju da se sami snalaze, kao što su neki naveli u dodatnim komentarima (pogledaj komentare ovde). Opremanje škola je zadatak za direktore i lokalne uprave, i ako žele da se projektna nastava realizuje u njihovim školma i sredinama onda bi trebalo da ovaj zadatak za njih bude izazov.

Ohrabruje da je vremenska realizacija teškoća  koju dve trećine nastavnika uspešno rešava, ali može biti problem u školama u kojima nastavnici nemaju uslova za dodatne časove na kojima bi mogli realizovati projektne aktivnosti (nastavnici koji rade u više škola, rad u dve ili više smena, seoske škole sa puno nastavnika putnika..).  

Pošto je nesamostalnost učenika u projektnim aktivnostima takođe  primetna teškoća, nastavnicima ovo može biti putokaz ka podršci učenicima u osamostaljivanju, što se upravo može postići kroz projektnu nastavu u kontaktu sa vršnjacima. Samostalnost se ne postiže za jedan dan, već kroz niz biranih i primerenih aktivnosti, što projektna nastava omogućuje, uprkos činjenici da je to njena teškoća i problem. Što nastavnici duže i češće koriste projektnu nastavu učenici postaju sve samostalniji.

Bez obzira što projektna nastava ima početne teškoće, vidljivo je da ona ima primenu kod određenog broja nastavnika na svim nivoima obrazovanja. Taj broj je najveći među učiteljima – delom zbog obaveznosti ove nastave, ali i zbog iskustva učitelja koji su je primenjivali i ranije. Imajući u vidu da manji broj ispitanih nastavnika ima negativan stav, može se očekivati veća primena u svim nivoima obrazovanja, posebno u višim razredima osnovnog i u srednjem obrazovanju. Moguće je očekivati da će upotreba onlaj alata u periodu odvijanja nastave na daljinu u svim školama u vreme pandemije COVID19 doprineti većoj primeni projektne nastave u narednom periodu.  Neka nova ispitivanja, možda inspirisana između ostalog i ovim rezultaima, mogu pokazati da li je to zaista tako.

1 thought on “Rezultati ankete o primeni projektne nastave

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *