KOME VEROVATI?

Kome verovati kada je pandemija u pitanju?

Globalna razmena informacija je moćna stvar, ali moramo biti svesni skrivenih opasnoti.

Pandemija  menja naše života u korenu. Retko se šta ovako globalno obrušilo na ceo svet, na ljudski rod,  kao ova pandemija virusa COVID-19. Kome verovati u kriznim situacijama?

WHO director general

Preplavjeni smo obiljem informacija o pandemiji. Brzo se pokazalo da su informacije raznolike, često i zbunjujuće. Same po sebi informacije o pandemiji su uznemirujuće, ali količina nesigurnosti koja se postiže različitim informacijama dodatno podiže opštu anksioznost. U trenutnoj situaciji kada su monogi aspekti pandemije nepoznanica, nepouzdanost informacija se mnogostruko povećava kroz sredstva informisanja. Zbog obilja informacija često se ne zna koje su tačne a koje nisu. Kako razlikovati jedne od drugih. Paradoks je da su korisne informacije slabo vidljive u odnosu na one koje naginju senzacionalizmu, ili gde se informacije o pandemiji koriste u ličnu  promociju, bez obzira na motiv.

U praksi sam primenjivao i pokazalo se da je efikasan sledeći pristup: Izaberite jedan izvor informacija. Pre izbora dobro razmislite, uzmite mnoge aspekte u razmatranje. Gledajte da izvor koji izaberete bude stručan, a ipak razumljiv. Zatim, da izvor bude dostupan, da se aktuelne informacije redovno objavljuju i da ih daju autoriteti u struci. Izvor treba da pokriva što više različitih  aspekata problema. Da nema senzacionalistički ton. Da se drži činjenica  i da ima razumljive i primenljive preporuke. Da ne budi negativne emocije kao što su strah, bespćomoćnost, panika.

Znam da nije lako, ali vredi aktivno tražiti izvor informacija koji odgovara baš vama. Jer svi smo mi različiti i skloni smo da lakše i bolje prihvatimo jedan ili drugi način informisanja.

Kada izaberete jedan izvor informacija,  držite se tog izvora. Druge izvore ne koristite, ignorišite ih. Ako se pojave značajne inforamcije kod drugih izvora, sigurnmo će se one pojavti i u vašem izvoru. Jedino tako nećete biti zbunjeni različitim i često kontradiktornim informacijama.

I još nešto, na ovaj način nećete slušati iste ili slične saveta u milion verzija i milion varijanti. Na kraju,  odvojite odredjeno vreme tokom dana za informisanje o pandemiji. Besmisleno je neprekidno slušati informacije iz sata u sat, iz dana u dan. Pola sata dva puta dnevno je sasvim dovoljno. Sve više od toga neće doprineti boljem informisanju a povećava dodatni stres. 

Evo jednog izvora informacija za koji ja mislim da je pouzdan..

Svetska zdravstvena organizacija na svom sajtu svakodnevno izdaje Report o pandemiji korona virusa. Pored ostalih informacija u svom Reportu broj 60 od 19. 3 2020. u 23:59 CET (Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Situation Report – 60) objavila je strateške ciljeve u borbi protiv pandemije:

STRATEŠKI CILJEVI (Preporuke svetske zdravsgtvene organizacije)

  • Prekinuti prenošenje sa čoveka na čoveka, uključujući smanjenje sekundarnih infekcija među bliskim kontaktima i zdravstvenim radnicima, sprečavanje umnožavanje prenosa i sprečavanje daljeg međunarodnog širenja *;
  • Rano prepoznati, izolovati i zbrinuti pacijente, uključujući pružanje optimalne nege zaraženim pacijentima;
  • prepoznati i smanjiti prenos iz životinjskog izvora;
  • Razjašnjavati nedoumice u pogledu kliničke ozbiljnosti, stepena prenosa i infekcije, mogućnosti lečenja i ubrzati razvoj dijagnostike, terapije i vakcine;
  • Održavati dobru komuniciju,  širiti  sve važne informacije o riziku i događajima svim zajednicama i boriti se protiv dezinformacija;
  • Smanjiti socijalni i ekonomski uticaj kroz višesektorska partnerstva.
* To se može postići kombinacijom javnozdravstvenih mera, kao što su: 
• brza identifikacija, dijagnostika i upravljanje slučajevima,
• identifikacija i praćenje kontakata,
• sprečavanje i kontrola infekcije u zdravstvenim ustanovama,
• primena zdravstvenih mera za putnike,
• podizanje svesti stanovništva o pravom riziku.

Pogledajte matematički pogled na pendemiju ovde.

Emil Vlajić
Dr Emil Vlajić

1 thought on “KOME VEROVATI?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *