Radionica o vršnjačkom nasilju

Da li nasilja u školi ima  više nego ranije? Problem je uočen i pristupilo se njegovom sistemskom rešavanju.

Što se o vršnjačkom nasilju više govori ono postaje sve uočljivije. Postoje mnoga ponudjena rešenja, ali problem postaje sve složeniji, sve je teže pristupiti mu, rešiti ga na najbolji način kada se pojavi i primeniti preventivne mere pre nego što nastane.

Uputstva za sitemska rešenja su sve obimnija, ali samim tim  ne postaju razumljivija. Narasla je šuma pravila  i preporuka, ali se nekako ukrštaju, prepliću i sve ih je teže primeniti na konkretni slučaj.

Praktična iskustva u rešavanju konkretnih slučajeva vršnjačkog nasilja nudi Virtuelni mentor. Radionica koju je osmislila psiholog Mirsada Topalović prenosi iskustva koja su stečena tokom rešavanja konkretnih slučajeva vršnjačkog nasilja. Tokom ove radionice kroz analizu konkretnih primera  vršnjačkog nasilja  koraci u  rešavanju postaju jasni i primenljivi u svakodnevnoj praksi.

U radionici Preduzimanje preventivnih i interventnih aktivnosti u suzbijanju vršnjačkog nasiljase kroz analizu primera prolazi korz svaki korak u rešavanju konkretnih slučajeva vršnjačkog nasilja; određuje se nivo nasilja; razradjuju se mere u skladu sa zakonskim procedurama; obradjuje se saradnja sa potrebnim institucijama; izradjuje se plan zaštite. Posebno se obradjuju slučajevi iz iskustva škole, njihove teškoće i dileme.

Radionica je do sada održana tri puta sa vrlo pozitivnom reakcijom učesnika, a u četvrtak, 13.2.2020. imaće priliku da se sa ovom problematikom upoznaju i nastavnici Osnovne škole “9. srpska brigada” u Boljevcu.


Pogledajte ranije postove Virtuelnog mentora ovde

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *