Raniji postovi

Ukoliko u školi i vrtiću postoji praksa dobrog timskog rada nastavnici/vaspitači će biti uigran tim profesionalaca koji na pravi način kreira podsticajnu sredinu za učenje i razvoj dece.


Problematično ponašanje učenika na času

Koliko god da se nastavnici trude da učine svoj čas zanimljivim, uvek ima učenika koji ne prate sadržaje koje nastavnik prezentuje i ne učestvuju u planiranim aktivnostima nastave. Kakve korake u takvoj situaciji preduzimaju nastavnici?

Pročitaj ceo tekst


Tuča medju učenicima kao primer pedagoške situacije na ispitu za licencu.

Na ispitu za licencu se od kandidata očekuje da navedu precizne i konkretne korake u rešavanju situacije koju su dobili. Važno je pronaći adekvatan prvi korak koji otvara put ka ostalim koracima, razmisliti o tome ko nam sve može pomoći, kome se obratiti za pomoć ukoliko nam je potrebna.

Pročitaj ceo tekst


Pedagoške situacije na ispitu za licencu

Pedagoške situacije su značajan deo ispita za licencu.

Pogledaj detaljnije


Suspenzija licence u obrazovanju

Stečena licenca u obrazovanju se ne produžava, ali se u određenim okolnostima može suspendovati ili oduzeti. Koje su to okolnosti?

Pogledaj detaljnije


Promena radnog mesta i ispit za licencu

Jednom položen ispit za licencu za prosvetnog radnika važi u svim obrazovim ustanovama, za bilo koje  radno mesto koje obavlja u svojoj struci.

Pogledaj detaljnije


Plan rada pripravnika

Kvalitet rada i saradnje mentora i pripravnika  zavisi od mnogo faktora, među kojima je plan zajedničkog rada jedan od najvažnijih.

Pogledaj detaljnije


Važno je imati dobrog mentora

Biti mentor je izazov za svakog nastavnika koji je stekao potrebno iskustvo u obrazovno-vaspitnom radu i  želi da ga prenese kolegi pripravniku. Potrebno je da za mentora bude izabran najbolji nastavnik, jer njegov način rada ima veliki uticaj na napredovanje pripravnika tokom savladavanja programa   uvođenja u posao kojim se on osposobljava za samostalan rad i polaganje ispita za licencu.

Pogdledaj detaljnije


Stručna sprema nastavnika – člana komisije

U školama i danas radi određeni broj nastavnika sa višom stručnom spremom  iako zakonski propisi zahtevaju visoko/master obrazovanje. Dileme  koje škole imaju tiču se prava ovih nastavnika da budu mentori.

Pogledaj ceo tekst


Pripravnik od škole do škole

Zakonski propisi dozvoljavaju da se pripravnički staž u obrazovno-vaspitnim ustanovama može obavljati u vise škola, sve dok se ne napuni godinu dana obaveznog staža.

Pogledaj ceo tekst


Ko plaća ispit za licencu?

Novi tekst Virtuelnog mentora tiče se plaćana ispita za licencu. Iskustva zaposlenih u prosveti po ovom pitanju su različita. Dok jednima  prvo polaganje ispita  plaća škola, drugi sami plaćaju ovaj ispit. Dobro je znati da su škole  dužne i uvek imaju mogućnost da vrate  novac za prvo polaganje licence kandidatu koji je sam sebi platio ispit…

Pročitaj više…


Može li se biti pripravnik bez master diplome?

Ako škola na radno mesto nastavnika/stručnog saradnika  primi nekog sa diplomom akademskih studija (prvi stepen), ukoliko u tom trenutku nema kandidata sa master diplomom, po Pravilniku kandidat nema pravo da obavlja pripravnički staž, jer nije stručan za radno mesto koje zauzima..

Pogledaj ceo tekst…


Program uvođenja u posao nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika – pripravnika

Za pripremanje ispita za licencu ne postoji jedan udžbenik u kojem bi bili prikupljeni svi sadržaji koji  su potrebni za sticanje kompetencija za rad nastavnika/vaspitača/stručnih saradnika…

Pogledaj ceo tekst…


Provera savladanosti programa uvođenja u posao pripravnika u školi

Škole često imaju pitanja u vezi  provere savladanosti programa uvođenja u posao (u školi ga obično zovu “ispit”) nastavnika/vaspitača/saradnika koja se organizuje u školi/predškolskoj ustanovi neposredno posle obavljenog  pripripavničkog staža. Ovom “ispitu” se obično pridaje manji značaj , iako od njegovog ishoda zavisi da li će pripravnik imati pravo da pristupi polaganju ispita za licencu.

Pogledaj ceo tekst…


Procedura polaganja ispita za licencu za rad nastavnika/vaspitača/stručnih saradnika

Procedura polaganja ispita za licencu počinje podnošenjem zahteva za polaganje Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (Ministarstvo), odnosno Pokrajinskom sekretarijatu za prosvetne radnike – pripravnike sa teritorije Vojvodine. Zahtev podnosi škola/vrtić u kojoj je nastavnik/vaspitač/stručni saradnik zaposlen, ili je obavljao pripravnički staž  ukoliko je nezaposlen.

Pogledaj  ceo tekst…


Viđenje ispita za licencu nastavnika i vaspitača iz ugla člana komisije

Svako od nas ko je zaposlen u obrazovanju, zdravstvu ili nekoj drugoj profesionalnoj oblasti je polagao ispit kojim stiče dozvolu za rad (licencu) u svojoj struci i verujem da svi pamtimo ovaj ispit više nego ostale kojih smo imali tokom svog školovanja. Barem je u prosveti tako. Zašto?

Pogledaj ceo tekst…

Raniji postovi se mogu naći na navedenim linkovima.

Šta ima novo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *